flokk_focus_snowplough_hag_capisco_04

Zamieniamy odpady na skalę przemysłową – rusza produkcja projektu z wykorzystaniem przetworzonych słupków do pługów śnieżnych

Od projektu badawczego do produkcji na pełną skalę – niezwykła historia tworzywa z przetworzonych słupków do pługów śnieżnych, dzięki któremu z pomocą naszych partnerów, będących ciągłym źródłem inspiracji, zmieniamy odpady w złoto na skalę przemysłową.

W 2021 roku firma Flokk wydała limitowaną edycję krzeseł wykonanych z przetworzonych słupków do pługów śnieżnych. Ten pilotażowy projekt, przeprowadzony we współpracy ze skandynawskim instytutem badawczym SINTEF, był częścią misji firmy Flokk polegającej na poszukiwaniu źródeł odpadów z tworzywa, które można przekształcić w wysokiej jakości, piękne meble.

 

Ta specjalna edycja krzeseł przyciągnęła uwagę – i rozbudziła wyobraźnię – kilku kluczowych osób, co rozpoczęło łańcuch zdarzeń, w wyniku których do firmy Flokk regularnie trafiają przeznaczone do utylizacji słupki do pługów śnieżnych, a jednocześnie zmniejszyła się ilość odpadów z tworzyw sztucznych trafiających na wysypiska lub do spalarni.

 

Twórcy

W lutym 2021 roku Ivar Opås odwiedził miasto Røros. Czytając gazetę trafił na artykuł o tym, że firma Flokk (której siedziba znajduje się w Røros) wypuściła właśnie na rynek krzesło wykonane z przetworzonych słupków do pługów śnieżnych. Bardzo to Ivara zainteresowało, ponieważ tak się składa, że był on dyrektorem generalnym Våler Vekst, największego norweskiego producenta słupków do pługów śnieżnych. 

 

Założona w 1994, roku firma Våler Vekst oferuje zatrudnienie osobom w trakcie resocjalizacji, pomagając im powrócić do pracy i dając pracę tym, którzy potrzebują pracy dostosowanej do ich potrzeb. Ta przyjazna, otwarta organizacja, której jednym z głównych produktów są słupki do pługów śnieżnych, produkuje 800 000 słupków z tworzywa rocznie. Trafiają one do różnych agencji zajmujących się utrzymaniem dróg podczas długich, surowych zim.

 

Z około 600 ton tworzywa sztucznego wprowadzanego każdego roku do środowiska, 180 ton ulega nieodwracalnym zniszczeniom. Firma Våler Vekst od dawna chciała je przetwarzać na nowe słupki, ale tworzywa sztuczne z recyklingu nie wytrzymują obciążeń występujących podczas mroźnych, nordyckich zim.

 

Po przeczytaniu artykułu Ivar dostrzegł szansę na rozwiązanie problemu odpadów i skontaktował się z firmą Flokk. Dowiedział się, że pomimo sukcesu, projekt został zawieszony z powodu trudności ze znalezieniem niezawodnego źródła słupków – Ivar odpowiedział, że może mógłby pomóc... 

flokk_focus_snowplough_hag_capisco_01

Władze

Mniej więcej w tym samym czasie, gdy Ivar czytał gazetę, Kjell Bjorn Vinje, kierownik ds. komunikacji w Statens Vegvesen (Norweskim Zarządzie Dróg Publicznych), czytał magazyn. 

 

„Zauważyłem informację prasową od firmy Flokk o nowym krześle wykonanym ze słupków do pługów śnieżnych”, wspomina Kjell Bjorn. „Uznałem to za dość zabawne, więc zamówiłem jedno jako niespodziankę dla naszej dyrektor generalnej. Gdy dotarło, była zaskoczona, ale bardzo jej się spodobało. Ma wielu gości i uwielbia ich wyraz twarzy, kiedy mówi im, że jej krzesło jest wykonane ze słupków, które znamy z naszych dróg”.

 

Statens Vegvesen jest właścicielem 40% dróg w Norwegii, obsługujących 80% całego ruchu. W Norwegii może wystąpić do 6 miesięcy śniegu w roku, więc utrzymanie czystości i bezpieczeństwa dróg jest ważnym obowiązkiem. Obowiązek ten spada na szereg wykonawców; duże firmy zajmują się obszarami miejskimi i kluczowymi autostradami, a mniejsze przedsiębiorstwa pracują na obszarach wiejskich, mniej dostępnych dla społeczności lokalnych.

 

Czytając ten artykuł Kjell Bjorn zaczął się zastanawiać – czy jest coś, co może zrobić, aby pomóc? Skontaktował się z firmą Flokk, z którą wcześniej kontaktowała się już firma Våler Vekst, ai otrzymał zaproszenie na spotkanie, na którym mieli się dowiedzieć, co mogą razem zrobić, aby zrealizować ten pomysł.

Hag_capisco_140922_110337E-kopiera_resize

Pierwsza partia

Pomysł okazał się korzystny dla wszystkich – firma Flokk potrzebowała stałego źródła materiałów z recyklingu, a Våler Vekst i Statens Vegvesen chcieli znaleźć bardziej przyjazny dla środowiska sposób utylizacji uszkodzonych słupków. Jedynym brakującym elementem układanki było zapewnienie wystarczającej ilości słupków, aby stworzyć wystarczająco dużą partię krzeseł, która byłaby opłacalna na skalę przemysłową.

 

Wiosną 2021 roku Våler Vekst zainicjował pierwszy cykl, prosząc swoich największych kontrahentów o przesłanie przeznaczonych do utylizacji słupków w ramach programu recyklingu. Jeden z dużych kontrahentów, Veidekke, pomógł firmie Våler Vekst w opracowaniu rozwiązania logistycznego. Kontrahenci z entuzjazmem podeszli do planu i wspólnie zebrali 7,5 tony. Surowiec przetwarza się na małe kawałki tworzywa, z których następnie wytwarza się elementy krzeseł, bez żadnych dodatków i bez tworzywa pierwotnego, co oznacza, że pochodzą one w 100% z recyklingu.

 

7,5 tony odpowiada w przybliżeniu 2800 HÅG Capisco Puls które są już dostępne do nabycia online. W przeciwieństwie do serii limitowanej, pierwsza pełna partia jest dostępna w każdym modelu HÅG Capisco Puls, z możliwością wyboru koloru metalicznego lakieru i pełnej gamy tkanin.

 

Ze względu na swój unikalny skład, (nie wszystkie słupki są w tym samym kolorze) „partie” tworzywa z różnych lat będą miały delikatne różnice w kolorze – będzie to subtelny wyznacznik rocznika danego krzesła. Ze słupków do pługów śnieżnych z tej wiosny/lata powstanie partia krzeseł w 2023 roku.

Hag_capisco_140922_110431_resize
Hag_capisco_140922_3097_resize

Przyszłość

Od 2021 roku Våler Vekst i Statens Vegvesen współpracują nad zwiększeniem liczby zbieranych słupków do pługów śnieżnych. Firma Våler Vekst wysłała do różnych przedsiębiorcówdużych worków na uszkodzone słupki (każdy o pojemności 600 kg). Jeśli każdy z nich zostanie wypełniony, zbiorą 120 ton, a większość z nich otrzymali już z powrotem

 

W tej chwili wszystkie te działania są dobrowolne i w dużej mierze napędzane silną komunikacją i zachętą ze strony Våler Vekst, ale Statens Vegvesen ma nadzieję, że w przyszłości będą one zapisywane w umowach.

 

Kjell Bjørn Vinje – Statens Vegvesen: „Nasze umowy są często 5-letnie, a niektóre z nich zawierają obecnie pewne oświadczenia dotyczące recyklingu. Zanim zmienimy umowy, możemy zachęcać naszych kontrahentów do udziału w programie recyklingu i do dostarczania słupków do pługów śnieżnych do firmy Flokk i jej partnerów. W dłuższej perspektywie chcemy zmienić nasze umowy tak, aby recykling słupków do pługów śnieżnych był normą. Zorganizowaliśmy kilka konferencji, na których o tym informowaliśmy i pokazywaliśmy, jak wielki możemy mieć wpływ na środowisko, jeśli będziemy działać razem."

 

Przy udziale wystarczającej liczby firm i stałym napływie dużej ilości słupków, firma Flokk chce oferować kolejne produkty wykonane z tego materiału, we wszystkich markach Flokk. Możliwość wykorzystania w 100% pokonsumenckich tworzyw sztucznych ma wiele zalet i jest zgodna z celami zrównoważonego rozwoju firmy Flokk na rok 2030.

 

Materiały pochodzące z recyklingu, w tym tworzywa sztuczne, mają mniejszy ślad węglowy w porównaniu z materiałami pierwotnymi, a jednocześnie mają pozytywny wpływ na środowisko dzięki temu, że wykorzystujemy materiały odpadowe. Dlatego firma Flokk dąży do tego, aby do 2030 roku wszystkie nasze krzesła były wykonane w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu.

 

Mówiąc o projekcie, Christian Lodgaard, wiceprezes Products & Brands w firmie Flokk powiedział: „Możliwość przekształcenia dużej ilości czystych odpadów w wysoce funkcjonalne, piękne produkty sprawia, że chętnie idziemy do pracy”.

 

Seria HÅG Capisco Puls 2022 z tworzywa ze słupków do pługów śnieżnych jest już dostępna.  

 

Odkryj nasze krzesła ze słupków do pługów śnieżnych

Hag_capisco_140922_110386_resize

This might also interest you

Featured designs